Program a inštrukcie

Organizátor:  Slovenská  agentúra  životného  prostredia,  Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Termín konania festivalu: 5. – 7. október 2017
Miesto konania festivalu: Hotel Šariš, Hotel Bardejov
Téma festivalu: Voda

 

Rámcový program

ŠTVRTOK

5. 10. 2017

14.00 - 15.00  

Prezentácia účastníkov

15.00 - 16.00 

Otvorenie festivalu a úvodné prezentácie

16.00 - 16.30         

Prestávka na občerstvenie

16.30 - 18.30

Prezentácie

19.00 - 20.30

Večera

20.30 - 21.30

Hlavná odborná prednáška na tému festivalu

PIATOK

6. 10. 2017

  7.30 - 8.30

Raňajky

  8.30 - 10.00        

Prezentácie

10.00 - 10.30

Prestávka na občerstvenie

10.30 - 12.00

Prezentácie

12.00 - 14.00

Obed

14.00 - 18.00

Exkurzia

18.00 - 22.00

Spoločenský večer

SOBOTA

7. 10. 2017

7.00 - 9.00

Raňajky

9.00 - 12.00

Prezentácie a ukončenie festivalu

           12.00

Obed

Podrobný program

5. 10. 2017

ŠTVRTOK

15.00 - 15.10  

Otvorenie festivalu

15.10 - 15.40 

Environmentálna výchova SAŽP (Janka Pálková, SAŽP)

15.40 - 16.00         

Stromy v krajine (Katarína Béresová, SEV Dropie)

16.00 - 16.30

Prestávka

16.30 - 16.45

Ekoučebne pod holým nebom (Iveta Buraľová, ŠOP SR)

16.45 - 17.00

Modrá škola – voda pre budúcnosť (Lucia Škamlová, BVS BA)

17.00 - 17.30

Zapájame všetky zmysly (Barbora Kaľavská, Daphne)

17.30 - 18.30

Hydrogenius (Mária Grebeňová, SVP BŠ)

19.00 - 20.30

Večera

20.30 - 21.30

Príčina a riešenie odvodňovania pevnín (Štefan Vaľo)

 6. 10. 2017

PIATOK

8.30 - 9.00

 

Roots & Shoots Slovakia (Simona Kuciaková, Green Foundation)

  9.00 - 9.20        

Záhrada do neba (Lucia Mišíková, ZŠ s MŠ M. Hella, Š. Bane)

  9.20 - 9.50

Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne sady (Stanislav Kalakaj, Mlynica)

  9.50 - 10.10

Ako neuvariť Zem (Robert Holý, Slovenské elektrárne, a.s.)

10.10 - 10.30

Prestávka

10.30 - 11.05

Zadržiavanie a využitie dažďovej vody v meste Zvolen (Miroslav Hríb, Blue alternative)

11.05 - 12.05

Spotrebiteľský prístup k vode (Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska) 

13.00 - 14.00

Obed

14.00 - 18.00

Exkurzia

18.00 – 22.00

Spoločenský večer

 7. 10. 2017

SOBOTA

9.00 - 9.45

ProEnviro (SOŠ Pruské, ZŠ Spišská Nová Ves, Gymnázium Lipany)

9.45 - 10.05

Ekokalendár v materskej škole (Adriana Makuchová, MŠ Raková)

10.05 - 10.25

Lesná pedagogika v materskej škole (Emília Poklembová, MŠ Prešov)

10.25 - 10.35

Enviroprojekty materskej školy (Katarína Svítková, MŠ Košice)

10.35 - 11.00

Medová záhrada (Marcel Mihok, OZ Slnkotvor)

11.00 - 11.20

Vtáčie sťahovanie (Mária Záborská, KOS Nitra)

11.20 - 11.40

Voda a krajina Dolného Žitného ostrova (Ladislav Bíro, SEV Dropie

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

V  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť,  prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch!

Počas festivalu majú účastníci zabezpečené ubytovanie a stravu. Cestovné náklady hradí účastníkovi festivalu vysielajúca organizácia, prípadne účastník sám. Vložné na festival sa neplatí.

Stretneme sa v hoteli Šariš (kongresová sála), v ktorom bude prebiehať celý festivalový program. Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch Šariš a Bardejov. V rámci oboch hotelov je parkovanie pre účastníkov zabezpečené bezplatne.

Z autobusovej či železničnej stanice sa k hotelu Šariš dostanete MHD č. 12 a vystúpiť je potrebné na druhej zastávke.

V rámci druhého festivalového dňa je zabezpečená exkurzia, ktorá bude prispôsobená počasiu, tzn. je pripravený "suchý" aj "mokrý" variant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -177, -195            

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2017

Národný projekt Informovanosť je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.