Prezentácie

LEKTOR

NÁZOV PREZENTÁCIE

Janka Pálková, SAŽP

Environmentálna výchova v SAŽP

Katarína Béresová, SEV Dropie

Stromy v krajine

Iveta Buraľová, ŠOP SR

Ekoučebne pod holým nebom

Lucia Škamlová, BVS BA

Modrá škola – voda pre budúcnosť

Mária Grebeňová, SVP, š. p.

Hydrogénius

Lucia Mišíková, ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane

Záhrada do neba

 

Stanislav Kalakaj, Mlynica

Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne sady

Robert Holý, Slovenské elektrárne, a.s.

Ako neuvariť Zem

Miroslav Hríb, Blue alternative

Zadržiavanie a využitie dažďovej vody v meste Zvolen

Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Spotrebiteľský prístup k vode

 

Adriana Makuchová, MŠ Raková

Ekokalendár v materskej škole

Emília Poklembová, MŠ Prešov

Lesná pedagogika v materskej škole

Katarína Svítková, MŠ Košice

Enviroprojekty materskej školy

Marcel Mihok, OZ Slnkotvor

Medová záhrada

Mária Záborská, KOS Nitra

Vtáčie sťahovanie

Ladislav Bíro, SEV Dropie

Voda a krajina Dolného Žitného ostrova

Katarína Svorčíková, SOŠ Pruské

Škola, ktorej to myslí ekologicky

Daniela Dingová, ZŠ Spišská Nová Ves

Zmeň svoje myslenie, zmenia sa aj tvoje činy

Gabriela Lazoríková, Gymnázium Lipany

S.L.N.K.O

 

Ročník: 
2017

Národný projekt Informovanosť je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.